TIN TỨC SỰ KIỆN

Cổng Phân Phối Aff.mobo xin thông báo về việc ngừng kinh doanh kể từ ngày 31/10/2016

Cổng Phân Phối Aff.mobo xin thông báo đến Quý Đối tác v/v chính thức ngừng kinh doanh kể từ ngày 31/10/2016 vì lý do các nhà Phát hành sản phẩm đã chấm dứt hợp tác với chúng tôi do không còn hiệu quả. Doanh thu hợp tác sẽ được thanh toán đến 31/10/2016 trong thời gian tháng 11/2016.