QUY ĐỊNH THANH TOÁN – CHIA SẺ DOANH THU

I. Doanh thu trên từng sản phẩm sẽ được chia sẻ cụ thể như sau:
1. Chi phí kênh thanh toán (nhà mạng, đầu số, thẻ cào,…..)
2. Nhà cung cấp nội dung
3. Aff.mobo.vn
4. Nhà phân phối (cá nhân/ tổ chức)

II. ĐỊNH NGHĨA:
Tổng Doanh thu (∑DT):là số tiền khách hàng thanh toán bằng SMS, thẻ cào,…cho các sản phẩm/ dịch vụ

- Doanh thu sau telco: là số tiền sau khi đã trừ 55% (7xxx) hoặc 50% (9xxx) nhà mạng hưởng qua SMS

- Chi phí thuê đầu số: Là số tiền bằng 10% phần Doanh thu khách hàng qua SMS sau khi trừ đi Chi phí chi trả telco.

- Chi phí phải trả cho nhà cung cấp thẻ: là 16% phần doanh thu khách hàng qua Thẻ Cào.

- Doanh thu về Aff.mobo.vn: là doanh thu sau khi trừ các chi phí ( Chi phí phải trả cho các nhà mạng, Chi phí đầu số, Chi phí thẻ cào)

( Ghi chú : Chi phí nhà cung cấp từng thời điểm có thể thay đổi do chính sách nhà cung cấp, MOBO Affiliate​ sẽ thông báo trước 15 ngày trước khi áp dụng chính sách mới của nhà cung cấp : Telcos, Thẻ cào, Ngân hàng...)

- Doanh thu nhà phân phối: Là số tiền đơn vị phân phối ( cá nhân/ hay tổ chức) được hưởng theo tỷ lệ của từng sản phẩm/dịch vụ được quy định trên Aff.mobo.vn (Chưa trừ các khoản thuế)

- Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ % nhà phân phối hưởng trên Doanh thu chia sẻ được quy định rõ trên Aff.mobo.vn theo từng sản phẩm/ dịch vụ

III. THANH TOÁN
1. Công  thức tính doanh thu:
+ Tỉ lệ % hưởng tùy theo từng sản phẩm phân phối (danh sách các sản phẩm phân phối)
+ Doanh thu thực nhận = % nhà phân phối hưởng x doanh thu chia sẻ

 

 Doanh thu chia sẻ: 

BẢNG  CHIA SẺ DOANH THU CHO NHÀ PHÂN PHỐI

Ghi chú: phần chia sẽ doanh thu này đã bao gồm 10% VTA và chưa trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp cho nhà nước ( nếu có)

3. Thời gian thanh toán

  • Thanh toán 1 lần/tháng : ngày 15 hàng tháng

4. Phương thức thanh toán
+ Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM (Thanh toán qua tất cả các tài khoản ngân hàng): áp dụng cho doanh thu thực nhận từ 300.000 VNĐ/ tháng trở lên.


Lưu ý: Aff.mobo.vn miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho tất cả các Nhà phân phối.

5. Hạn mức thanh toán
+ Thanh toán tôi thiểu: 300.000 VNĐ/ tháng
+ Cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.
 

6. Thuế VAT, thu nhập cá nhân và các khoản phí khác nhà nước quy định (nếu có)

Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với nhà nước. Aff.mobo.vn áp dụng việc khấu trừ 10% doanh thu cá nhân để nộp thuế VAT đối với các cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật).

7. Quy định về Cập nhật thông tin thanh toán

-Thành viên của MOBO Affiliate đều phải thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 05 (năm) hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp

- Cập nhật thông tin thanh toán tại đây.

8. Thực hiện thanh toán
+ Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (Không làm việc ngày T7, CN, ngày lễ Tết)
+ Giờ làm việc: giờ hành chính từ 8h00 đến 16h00 hàng ngày.

9. Thắc mắc, khiếu nại về thanh toán
+ Mọi khiếu nại, thắc mắc giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán, sau 30 ngày mọi khiếu nại đều không hợp lệ.
+ Mọi thắc mắc, khiếu nại về thanh toán vui lòng gọi điện trực tiếp đến số 090.637.81.87/090.635.54.64